Aktuality


LAW & JUSTICE, s.r.o.

Právnická kancelária

bližšie informácie nájdete v sekciách:

obchodné právo

občianske a rodinné právo

trestné právo

správne právo

poradenstvo cez internet

realitná činnosť

a na Facebooku:

www.facebook.com/lawandjustice.sk 

e-mail: info@lawandjustice.sk

tel.: 0948/015219